از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف موسسه فانوس، فراهم کردن زمینه های مناسب برای آموزش صحیح و استاندارد است، این موسسه در خرداد ماه سال 94 مدرسه تئاتر کودک و نوجوان خود را تاسیس کرد. در این مدرسه تئاتر ،دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با شرح درس های مدون که دارای استاندارد بین المللی است ،مختص کودکان و نوجوانان ،برگزار میشود.
در این دوره ها سعی میشود تا عناصر مهم و تاثیرگذار در یک نمایش به هنرجویان آموزش داده شود. تا در انتهای دوره ، گروه هنرجویان بتوانند ، با استفاده از آموخته هایشان ، یک نمایش را آماده و آن را اجرا کنند. بدین وسیله اعتماد به نفس و حس استقلال در آنها تقویت میشود.

از جمله مفاد درسی این دوره ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بازیگری( شامل: تربیت بدن، صدا، تمرکز، شناخت ریتم، شناخت حواس و تربیت آن)

طراحی صحنه و لباس ( شامل: شناخت مفاهیم اولیه هنرهای تجسمی ، شناخت مواد و کاربرد آنها)

ساخت صحنه و وسایل مورد نیاز

طراحی نور

موسیقی ( ساخت و انتخاب)

طراحی افکت های صوتی

نوشتن طرح نمایش نامه

بدین ترتیب در انتهای دوره یک گروه نمایش شکل میگیرد که هر یک از اعضای آن مفهوم کار گروهی و خلاقیت فردی را درک کرده اند .

اولین دوره کوتاه مدت مدرسه تئاتر کودک و نوجوان فانوس در تابستان 94 برگزار شد. مدرس این دوره خانم رعنا قادری بود. دوره بعدی این مدرسه از آذرماه آغاز میشود.