مخمصه در پالرمو

نویسنده: سیدعلی میری

کارگردان : سیدعلی میری

آذر 94

 

 

افیلیا (ویدئو تئاتر)

کارگردان: محمدرضا حیدری

آذر 94

 

 

نمایش "میشه یه کم منتظرم بمونی؟"

نویسنده : نازنین واحد

کارگردان: نازنین واحد

آباتن 94