نمایش "دریچه"

نویسنده : سپیده عیدی

کارگردان: ندا شاهرخی

شهریور 94

 

 

نمایش "علیمردان خان"

نویسنده و کارگردان: سینا نورایی

مرداد 94

 

 

 

 

نمایش خرده جنایت های زن و شوهری

نویسنده : اریک امانوئل اشمیت

کارگردان: محمد رضا ستاری

تیر 94