آقای شادی

کاری از تیاتر کار

نویسنده: دیوید ممت
کارگردان: سورنا زاهدی
بازیگر: ماکان محمودی

18 خرداد تا 7 تیر
ساعت 21

سالن فانوس .میدان هفت تیر.جنب پاساژ یاس.کوچه آذری.پلاک ۲۵

خرید بلیط از تیوال:
http://www.tiwall.com/theater/aqaye-shadi