کارگاه دلقک:

اولین دوره کارگاه "دلقک" به نام " در جستجوی دلقک درون "در مرداد 93 برگزار شد. مدرس این دوره خانم "دومینیک دوپو وودویل" مدیر ، موسس و مدرس مدرسه پوان فیکس در پاریس بود.

در دوره اول ، مفاهیم اساسی و اولیه شکل گیری دلقک آموزش داده شد و در این دوره هر هنرجو تلاش میکرد تا دلقک درون خود را بیابد و آن را پرورش دهد. به علت استقبال از این دوره ، یک دوره دیگر دلقک مبتدی در بهمن93 و در نهایت یک دوره دلقک پیشرفته در مرداد 94 توسط مرکز کارگاه های بین المللی فانوس برگزار شد. در دوره پیشرفته دلقک ها شکل گرفتند. هیچ یک از دلقک ها شبیه دیگری نبود چرا که از درون افراد متفاوت پیدا شده و شکل گرفته بودند. ویژگی بارز این دوره ، پرهیز از شکل گیری دلقک کلیشه بود. هم در شکل لباس و هم در نوع بازی. تمام سعی این دوره آموزشی ، شکل گیری دلقک های کاملا متمایز از یکدیگر بود که تا حد زیادی به آن دست یافت.

 

 

---------------------------------------------------------

کارگاه ماسک:

اولین دوره " ماسک خنثی" در بهمن 93 توسط مرکز ورک شاپ های بین المللی فانوس برگزار شد.

مدرس این دوره خانم "دومینیک دوپو وودویل" مدیر ، موسس و مدرس مدرسه پوان فیکس در پاریس بود.

در این دوره تمرکز بر روی بیان بدن ،زنده کردن واکنش های آنی بدن بازیگر و ملموس کردن نقش بود. برای دست یافتن به این مقصود ، هنرجویان بر روی چهار عنصر اصلی یعنی " آب ، باد(هوا)، خاک(زمین) ،آتش " کار کردند و در مسیر آموزش، چگونگی استفاده از این عناصر برای آفریدن نقش را فرا گرفتند. به علت استقبال فراوان از این دوره، یک دوره دیگر ماسک 1 ویک دوره ماسک 2 در مرداد 94 برگزار شد. در ماسک 2 هنرجویان یادگرفتند چگونه حیوانات و مواد مختلف را با بدن خود بازی کنند و با کمک آنها نقش های مختلف را بیافرینند. در این دوره ، به هر هنرجو بخش هایی از نمایش نامه های تراژدی مانند مده آ، اودیپ، مکبث، اتتلو و غیره داده شد. در طول دوره آموزش، هنرجویان سعی کردند با کمک چهار عنصر، حیوانات و مواد مختلف این شخصیت های تراژیک را خلق کنند. این متد برای کمک به بازیگر درشکل دادن بدن کاراکتر ، ملموس کردن نقش و همچنین دیداری کردن آن بسیار مفید است.

ادامه این دوره، " بازیگری تراژدی" خواهد بود.

 

 

---------------------------------------------------------

 

اهدای مدارک دوره های اول ، دوم و سوم :