مدرسه تیاتر پوان فیکس در سال 2008 در پاریس تاسیس شد. مدیر و موسس این مدرسه خانم دومینیک دوپو وودویل است. در این مدرسه تئاتر،کلاس های کوتاه مدت و بلند مدت در ارتباط با بازیگری فیلم سازی رقص و ... برگزار میشود. کلاس های تخصصی بازیگری این مدرسه به شرح زیر است:

صدا ،بازی ،بدن ،ماسک خنثی، دلقک ،بازیگری تراژدی و میم.

از ابتدای تشکیل گروه فانوس، از اولویت های این گروه همکاری های بین المللی برای فراهم کردن زمینه مناسب برای آموزش صحیح و استاندارد در زمینه تیاتر و فیلم و همین طور پروژه های مشترک بود. در راستای تحقق بخشیدن به این هداف در سال 2013 خانم وودویل توسط یاسمن خواجه ای که مدیر روابط بین الملل فانوس است و در فرانسه اقامت دارد به موسسه معرفی شدند. بعد از مذاکرات و تعیین شکل همکاری ،قراردادی یک ساله ما بین موسسه فانوس و مدرسه پوان فیکس منعقد گردید . بر اساس این قرارداد ،این مدرسه متعهد گردید تا تعداد مشخصی کارگاه در زمینه بازیگری در تهران برگزار کند. و همین طور هر دو طرف متعهد گشتند تا برای گسترش همکاری های فی مابین و تعریف پروژه های مشترک تلاش کنند.

بعد از اتمام یک سال به علت استقبال هنرجویان از این کارگاه ها این قرارداد به مدت 3 سال تمدید شد. و هم اکنون همکاری این مدرسه و موسسه فانوس در غالب برگزاری کارگاه و به انجام رساندن یک اجرای مشترک در ایران و فرانسه ادامه دارد.