مدرسه بين الملل فانوس با مديريت نسيم ادبي و ندا شاهرخي اغاز به كار كرد.

مدرسه بين المللي فانوس با هدف برگزاري ورك شاپ هاي داخلي و دعوت اساتيد از كشورهاي مختلف براي برگزاري ورك شاپ در تهران ،دعوت و حمايت از گروه هاي دانشجويي ، هنرجوها و گروه هاي شهرستان براي اجرا در سالن فانوس راه اندازي شده است 

هدف اصلي مدرسه حمايت از جوانان با استعداد و خوش فكر و كشف هنرمندان خلاق است.

اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.