نمایش “مده آ” به کارگردانی ندا شاهرخی و تهیه كنندگي مرتضي یونس زاده در کشور یونان اجرا شد

‎نمایش، “مده آ” نوشته ی اوریپید و کارگردانی نداشاهرخی اواخر اسفند ماه در کشور فرانسه اجرا رفته است و در حال حاضر گروه اجرایی در کشور یونان و شهرهای چون “دیون، کترینی، ورویا” این نمایش را اجرا می کنند.

‎آوا تدین، مرجان راد، پگاه ابراهیمی، المیرا آشفته، رضا مداح در این نمایش ایفای نقش می کنند.

گفتني است اجراي اين اثر با استقبال چشمگير از سوي تماشاگران يوناني روبه رو شده است.