نمایش: حسن بدری برنده خوشبخت یک عدد مزدا 3
نویسنده و کارگردان: هامون قاپچی
بازیگران:محسن خوینی ها،ماهان خورشیدی، آبتین یاری
مدیر تولید: آرش تیرانداز
دستیار کارگردان: تینا اعلایی
ترکیب صدا: مارال حسین زاده
طراح پوستر: پندار نبی پور
عکاس: ماندانا منصوری
مشاور رسانه ای: البرز زاهدی.
ویدیو: میثاق بحر العلومیان
8 تا 23 تیر
ساعت: 20:30