در راستای اهداف فرهنگی هنری فانوس , این موسسه مرکز برگزاری کارگاه های بین المللی مستمر را پایه گذاری کرد.
این مرکز با مدارس مختلفی در کشورهای فرانسه,آلمان,سوییس و ... قراردادهایی را برای برگزاری کارگاه های آموزشی منعقد کرده است.

به این ترتیب در این مرکز هر 3 ماه یک بار کارگاه هایی در زمینه های مختلف تئاتر و سینما برگزار میشود. در انتهای هر دوره به شرکت کنندگان, مدرک پایان دوره از سمت مدرسه طرف قرارداد با فانوس اعطا میشود. این مدرک بین المللی است. این مرکز سعی دارد تا رشته هایی که در ایران وجود ندارد یا کمتر به آن پرداخته شده است را در قالب کارگاه هایی با اساتید متخصص ارائه دهد.

تا به امروز فانوس یک دوره کارگاه بازی شاعرانه و در جستجوی دلقک درون را با همکاری مدرسه پوان فیکس در پاریس برگزار کرده است. در این کارگاه ها 36 نفر شرکت کردند و در انتهای دوره از طرف مدرسه پوان فیکس مدرک پایان دوره به آنها اعطا شد.