در این روز دو گروه به مرحله دوم راه یافتند.

پیشنهاد گروه اجرایی به شرکت کنندگان در این مرحله دو بخش را دربرمیگیرد:

1-مکان با جزئیات بیشتر نسبت به مرحله اول

2-شی دراماتیک

شرکت کنندگان باید براساس مختصات مکان و ایده بداهه خود، یکی از دو شی پیشنهادی را انتخاب کرده و بداهه خود را براساس آن خلق کنند.

هر شب 3 اجرا به روی صحنه میرود.

ساعت اجرا: 19:30
قیمت بلیت: 12هزار تومان
خرید بلیت به صورت حضوری و یا رزرو تلفني

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:
09396704726
09101425361

مکان: هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک 25. موسسه فانوس

 

در این روز دو گروه به مرحله دوم راه یافتند.
پیشنهاد گروه اجرایی به شرکت کنندگان در این مرحله دو بخش را دربرمیگیرد:

1-مکان با جزئیات بیشتر نسبت به مرحله اول

2-شی دراماتیک

شرکت کنندگان باید براساس مختصات مکان و ایده بداهه خود، یکی از دو شی پیشنهادی را انتخاب کرده و بداهه خود را براساس آن خلق کنند.
هر شب 3 اجرا به روی صحنه میرود.
.
ساعت اجرا: 19:30
قیمت بلیت: 12هزار تومان
خرید بلیت به صورت حضوری و یا رزرو تلفني

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:
09396704726
09101425361

مکان: هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک 25. موسسه فانوس