نویسنده: علی اکبر علیزاد
کارگردان: ندا شاهرخی
مدیر تولید:مرتضی یونس زاده
طراح صحنه و لباس: عادله چراغی

بازیگران در ایران و ارمنستان: میترا گرجی , نوال شریفی , آزاده نصیرلو

بازیگران در فرانسه: نوال شریفی , یاسمن خواجه ای , ندا شاهرخی

اجرا شده در:
فستیوال بین المللی " هایفست" ارمنستان 1387
فستیوال بین المللی" فوس دو لا رامپ" فرانسه-کان 1389
کنفرانس سالانه مطالعات زنان، فرانسه- پاریس1389