نویسنده: سوفوکل
مترجم: شاهرخ مسکوب
طراح و کارگردان: ندا شاهرخی
موسیقی: کاوه عیدی

بازیگران: مرتضی یونس زاده , عارفه صادق محمدی , بهار بیهقی , پگاه ابراهیمی , آناهیتا هوشان , غزل احمدی , آوا تدین , المیرا آشفته , گلسا کبیر

فستیوال بین المللی " اولیمپیا این دیون" یونان، 1394