نویسنده: اوریپید، سپیده عیدی

طراح و کارگردان: ندا شاهرخی

دراماتورژ: یاسمن خواجه ای

بازیگران: کوروش مستوفی ،مرتضی یونس زاده، المیرا آشفته، شایلین اسدالهی، نیکی ساغری، آوا تدین، بهار بیهقی، پگاه ابراهیمی

آنی گرا-پاریس

2016