ژان لویی اکل مدیر پیشین مدرسه شارلدویل مزیر و مدیر کمپانی نف که به دعوت موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس به ایران آمده بود در موسسه فانوس ٢ کارگاه برگزار کرد و در انتهای کارگاه دوم ، بخش اول از مجمع مرغان نوشته عطار را به عنوان کار پایان دوره با هنرجویان این دوره به صحنه برد و در ادامه این پروژه، مجمع مرغان عطار به طور مشترک بین کمپانی نف و موسسه فرهنگی هنری فانوس تولید خواهد شد و اجراهایی در ایران و فرانسه خواهد داشت.

 

 

 

 

 

موسسه فانوس هنر پارس با همکاری مدرسه پوان فیکس در پاریس کارگاه بازیگری در ملودرام را در تهران برگزار كرد.

مدرس این کارگاه دومینیک دوپو وودویل ، مدیر و مدرس مدرسه پوان فیکس بود.

در این کارگاه علاوه بر هنرجویان ایرانی، 5 دانشجوی فرانسوی نیز شرکت كردند و در انتهای کارگاه، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف مدرسه پوان فیکس اعطا شد.

 

این کارگاه دوازدهمین کارگاه از دوره های بین المللی موسسه فانوس است.

 

 

برای اولین بار در ایران دانشجویان فرانسوی برای شرکت در یک کارگاه بازیگری تئاتر به ایران می آیند.

موسسه فانوس هنر پارس با همکاری مدرسه پوان فیکس در پاریس کارگاه بازیگری در ملودرام را برگزار میکنند.

مدرس این کارگاه دومینیک دوپو وودویل ، مدیر و مدرس مدرسه پوان فیکس است .

در این کارگاه علاوه بر هنرجویان ایرانی، 5 دانشجوی فرانسوی نیز شرکت دارند.

در انتهای کارگاه، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف مدرسه پوان فیکس اعطا میشود.
این گواهی بین المللی است.

این کارگاه دوازدهمین کارگاه از دوره های بین المللی موسسه فانوس است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

88319270

09339076187