بخشي از تصاوير اجراهاي شركت كنندگان در "آخرين شب از مرحله نيمه نهايي "رخداد بداهه، موسيقي، مونولوگ

فردا شب با اجراهاي اختتاميه

راس ساعت 20:00منتظر ديدارتان هستيم

مكان: هفت تير، جنب مجتمع ياس، كوچه آذري، پلاك ٢٥، موسسه فانوس

 

تصوير داوران مرحله نيمه نهايي به همراه شركت كنندگان و برگزار كنندگان رخداد بداهه، موسيقي و مونولوگ

 

 

تصويري از شركت كنندگان همراه با هيات داوران و سركار خانم ندا شاهرخي

 

 

داوران مرحله نيمه نهايي كه مفتخريم ميزبانشان بوديم:

سركار خانم نسيم ادبي داور در حوزه بازيگري

جناب اقاي ابرهيم اثباتي داور در حوزه موسيقي

جناب اقاي علي مقصودي دارر در حوزه نويسندگي